судалгаа

Чиний тухай

Чиний тухай хэрэглэгч, эцэг эх, түнш, мэргэжлийн болон бусад сонирхдог хүний ​​хувьд таны хэрэгцээнд зориулан тохируулсан нөөцийг олоход тань туслах зорилгоор бүтээгдсэн болно. Шинэ категориудыг нэмснээр дараагийн хэдэн долоо хоногт баригдах болно.

Шагнал гардуулах сан дээр бид интернетийн садар самууныг онцгойлон анхаардаг. Бид сэтгэцийн болон бие махбодийн эрүүл мэнд, харилцаа холбоо, хүрэх, гэмт хэрэгт үзүүлэх нөлөөг авч үздэг. Бид дэмжиж буй судалгааг эрдэмтэд бус хүмүүст хүртээмжтэй болгохыг зорьж байгаа бөгөөд ингэснээр хүн бүхэн интернетийн садар самууныг ашиглах талаар мэдээлэлтэй сонголт хийх боломжтой болно. Судалгаанд үндэслэн порно үзэхээ больсны үр өгөөж, түүнийг туршиж үзсэн хүмүүсийн тайлан дээр тулгуурлан бид судалдаг. Бид стресс, донтолтыг тэсвэрлэх чадварыг бий болгох удирдамжийг санал болгож байна.

Шагналын сан нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бэлгийн эрүүл мэндийн талаархи тодорхойлолтыг үндэслэн:

"... бэлгийн амьдралтай холбоотой бие махбодь, сэтгэл хөдлөл, сэтгэц, нийгмийн байдал; Энэ нь зөвхөн өвчний дутагдал, үйл ажиллагааны алдагдал, сул дорой байдал биш юм. Бэлгийн эруул мэнд нь бэлгийн амьдрал, бэлгийн харьцаанд эерэг, хундэтгэлтэй хандахаас гадна бэлгийн дур хусэл, аюулгуй бэлгийн харьцаанд орох, дарамт шахалт узуулэх, ялгаварлан гадуурхах, хучирхийлэлд орохгуй байхыг шаарддаг. Бэлгийн эрүүл мэндийн хувьд хүртээмжтэй байхын тулд бүх хүний ​​бэлгийн чиг баримжаа нь хүндэтгэлтэй, хамгаалагдаж, биелэгдсэн байх ёстой. " (ДЭМБ, 2006a)

Манай сайт ямар ч садар самууныг үзүүлдэггүй.

Хэрэв та өөр нэг бүлэгт зориулж хуудас үүсгэхийг хүсч байвал доорх холбоо барих хаягийг ашиглан холбоо барина уу.

Эндээс та хуудсуудтай… холбож болно.

Print Friendly, PDF & Email