Порнограф нь эрүүл мэндэд нөлөөлдөг

Порнограф нь эрүүл мэндэд нөлөөлдөг

Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд өнөөдөр залуучуудад сэтгэцийн болон мэдрэлийн хөгжлийн эмгэгийн түвшин нэлээд өссөнийг мэдээлж байна. Насанд хүрэгчид бэлгийн эрүүл мэндийн асуудалтай тулгардаг. Порнограф нь эрүүл мэндэд нөлөөлдөг гэдэг үнэн үү? Судалгаа нь интернетийн порнографыг сэтгэцийн эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлдэг. Эдгээр нөхцөл байдал нь эрэгтэйчүүдэд нөлөөлдөг. А 2015 тойм by Love et al. муж улсууд

"Интернетийн донтолтын талаар невропатын шинжлэх ухааны судалгаа мэдрэлийн үйл явцын суурь нь донтолттой төстэй гэж үздэг."

Сайн мэдээ бол сэргээх боломжтой юм. Хэрэв та амьдралдаа өөр өөр зүйлийг мэдрэх үедээ тархи хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ойлгоход тусалдаг.

Энэ хэсэгт Эрхэмсэг Сан нь интернетийн хэрэглээ бидний эрүүл мэндэд нөлөөлж болох олон арга замыг танилцуулсан. Интернет порнограф дээр төвлөрдөг.

Интернетийн порнографыг ашиглах нь тархийг өөрчилж, хүний ​​биеийг өөрчилдөг. Энэ нь хүмүүсийг донтох гэх мэт бэлгийн зан үйлтэй холбоотой зан үйлийг хөгжүүлэхэд хүргэдэг. Энгийнээр хэлэхэд, порнограф нь эрүүл мэндэд нөлөөлдөг. Эдгээр асуудлуудыг дараахь хуудсуудаас задлана уу.

Бид эдгээр асуудлуудын талаарх ойлголтыг дэмжихийн тулд төрөл бүрийн нөөцөөр хангадаг.

Print Friendly, PDF & Email